NOVINKY O SPOLEČNOSTI PRODUKTY SLUŽBY ON-LINE POPTÁVKA KE STAŽENÍ KONTAKTY  

NORMY A PIKTOGRAMY

Označení CE

Označení CE na osobním ochranném prostředku je grafickým vyjádřením prohlášení o shodě se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost uvedenými ve směrnici o OOP a v dalších příslušných směrnicích. Označení CE je povinné pro OOP spadající do oblasti působnosti směrnice 89/686/EHS.

WORK PROTECT s.r.o., Staňkova 1322, 530 02 Pardubice, info@workprotect.cz, www.workprotect.cz