NOVINKY O SPOLEČNOSTI PRODUKTY SLUŽBY ON-LINE POPTÁVKA KE STAŽENÍ KONTAKTY  

NORMY A PIKTOGRAMY

Ochrana zraku a dýchadel

Ochranné pomůcky pro oči poskytují ochranu před rozprašovanými nebo rozstřikovanými částicemi, kapalinami nebo prachem a před výpary a zářením z chemických látek.

Všechny modely ochranných brýlí by měly být testovány podle normy EN 166.

Ochrana proti optickému záření je zajištěna příslušnými filtry. Tyto filtry by měly být testovány dle následujících norem:

 • EN 169 - filtry pro svařování
 • EN 170 - filtry proti ultrafialovému záření
 • EN 171 - filtry proti infračervenému záření
 • EN 172 - proti sluneční filtry pro profesionální použití
 • EN 379 - filtry pro svařování se spínavým světelným prostupem nebo dvojím světelným prostupem

Ochranné pomůcky pro ochranu dechu by měly být testovány dle níže uvedených norem:

 • EN 149 - filtrační polomasky proti částicím
 • EN 405 - filtrační polomasky proti plynům a výparům
 • EN 140 - polomasky
 • EN 136 - celoobličejové masky
 • EN 143 - filtry proti prachu
 • EN 141 - filtry proti plynům
 • EN 146 - systémy s přívodem vzduchu
WORK PROTECT s.r.o., Staňkova 1322, 530 02 Pardubice, info@workprotect.cz, www.workprotect.cz