NOVINKY O SPOLEČNOSTI PRODUKTY SLUŽBY ON-LINE POPTÁVKA KE STAŽENÍ KONTAKTY  

NORMY A PIKTOGRAMY

Ochrana těla

Pracovní ochranné oděvy by měly splňovat základní požadavek normy EN 340 a dále se řídí podle níže uvedených norem a piktogramů:

PIKTOGRAMY dle normy EN 340

Piktogramy ve tvaru štítu vyjadřují nebezpečí, před kterým má oděv chránit. Druh nebezpečí je znázorněn obrázkem uvnitř štítu.

Ochrana proti chladu - EN 342

Ochrana proti pořezu řetězovou pilou - EN 381

Ochrana proti teplu a plameni - EN 531, 470, 533

Ochrana při svařování a příbuzných postupech - EN 116 11

Ochrana proti nepříznivému počasí - EN 343

Ochrana proti kontaminaci radioaktivními částicemi - EN 1073

Ochrana proti chemikáliím - EN 130 34

Ochrana proti nebezpečným mikroorganismům - EN 14126

Ochrana proti statické elektřině - EN 1149

 

Piktogramy ve tvaru čtverce vyjadřují zamýšlené použití ochranného oděvu. Druh použití je znázorněn obrázkem uvnitř čtverce.

Ochranný oděv s vysokou viditelností - EN 471

WORK PROTECT s.r.o., Staňkova 1322, 530 02 Pardubice, info@workprotect.cz, www.workprotect.cz