NOVINKY O SPOLEČNOSTI PRODUKTY SLUŽBY ON-LINE POPTÁVKA KE STAŽENÍ KONTAKTY  

NORMY A PIKTOGRAMY

Ochrana rukou

Ochranné pracovní rukavice musí splňovat požadavky současné platné legislativy (EN 420:2003, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 407:2004, EN 511:1994 a EN 421:1994, EN1149 - antistatické).

Při značení ochranných pracovních rukavic se vychází ze všeobecných požadavků na ochranné pracovní rukavice dle normy EN 420 a používají se následující symboly:

Ochrana proti mechanickému riziku (EN 388)

TEST HODNOCENÍ ÚROVNĚ VÝKONNOSTI
0 1 2 3 4 5
a) Odolnost proti oděru (cykly) <100 100 500 2000 8000  
b) Odolnost vůči proříznutí (koeficient) <1,2 1,2 2,5 5 10 20
c) Odolnost proti protržení (newton) <10 10 25 50 75 <10 10 25 50 75  
d) Odolnost vůči propíchnutí (newton) <20 20 60 100 150  

 

a - odolnost proti oděru (počet cyklů při konstantní rychlosti potřebných k poškození vzorku)

b - odolnost proti proříznutí (počet cyklů při konstantní rychlosti potřebných k proříznutí vzorku)

c - odolnost proti roztržení (maximální síla potřebná k roztržení vzorku)

d - odolnost proti propíchnutí (síla potřebná k propíchnutí vzorku standardizovaným průbojníkem)

 

Ochrana proti nebezpečným chemickým rizikům (EN 374)

 

Ochrana proti mikroorganismům (EN 374)

 

Ochrana proti chladu (EN 511)

a - odolnost proti vedení chladu

b - odolnost proti kontaktnímu chladu

c - odolnost proti průniku vody

 

Ochrana proti teplu a ohni (EN 407)

a - hoření (chování při hoření)

b- kontaktní teplo (kontaktní teplota a mezní teplota)

c- vedení tepla (zpoždění přenosu tepla)

d - sálavé teplo (zpoždění přenosu tepla)

e - malé kapky tekutého kovu ( kapky)

f - velké množství tekutého kovu ( hmotnost)

 

Ochrana proti radioaktivní kontaminaci a ionizujícímu záření (EN 421)

WORK PROTECT s.r.o., Staňkova 1322, 530 02 Pardubice, info@workprotect.cz, www.workprotect.cz